Danh mục: KỸ THUẬT

Các kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật – Phần 2

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật. Để có cái nhìn tường tận hơn về nền nông nghiệp mới này thì chúng tôi giới thiệu thêm một vài phương pháp mới. Có ảnh hưởng và tác động tốt tới nền nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam. Giúp việc tạo ra những cây giống chất lượng và giá thành rẻ nhất.